Parallel Tracking
Exaktní navazování jízd při špatné viditelnosti nebo na polích bez kolejových řádků

youtube